Giảng đường

Đại học không phải con đường duy nhất, khi biết đến cơ hội này!

Đại học vẫn luôn được xem là khởi đầu vững chắc, bước đệm hoàn hảo cho tương lai nhưng thực tế rõ ràng đã chứng minh, đây không phải con đường duy nhất. Cơ hội vẫn còn rất nhiều cho những người chịu tìm hiểu!

Sinh viên TV20:00 | 14-09-2020